Onze

certificeringen

Duurzaamheidscertificeringen

Broeren Civil Solutions is trots op de verkregen veiligheids- en duurzaamheidscertificeringen. We zetten onze bedrijfsfilosofie graag om in daden, daarom hebben we een portfolio van onze certificeringen voor u onder elkaar gezet.

CO2-reductiebeleid

In het kader van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) zijn wij gestart met de CO2-prestatieladder, waarmee we inzicht krijgen in onze CO2-uitstoot. Door het maken van een concrete voetafdruk zijn de belangrijkste emissiebronnen in kaart gebracht. Ons bedrijf presteert momenteel op het hoogste niveau. Ieder half jaar stellen wij onze reductiedoelstellingen bij en communiceren hierover.

A | Inzicht

Broeren Civil Solutions B.V. heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2017 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd.

B | REDUCTIE

Broeren Civil Solutions B.V. heeft reductiedoelstellingen opgesteld, zodat wij effectief de CO2-uitstoot kunnen reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C | COMMUNICATIE

Broeren Civil Solutions B.V. communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D | PARTICIPATIE

Broeren Civil Solutions B.V. neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief Fair Trade Gemeente

Certificeringen

Meer weten over duurzaamheidscertificeringen?

Wilt u meer weten over de CO2-prestatieladder, dan kunt u de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen raadplegen. We nemen onze rol in het maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus, dus willen we ook transparant en integer handelen. U vindt alle informatie over ons CO2-reductiebeleid hier:

Jaar 2023:

Heeft u interesse
in een samenwerking?

Contact

Broeren Civil Solutions
Orionstraat 22
5015BR Tilburg
[email protected]
31 (0) 13455 5455